1274 - združeno mongolsko ladjevje prvič napade Japonsko. Pred izkrcanjem nenaden tajfun potopi preko 200 ladij. Ostanek vojske se vrne v Južno Korejo. (Vir Encyclopedia Britannica)

1281 - združeno mongolsko ladjevje (140.000 vojakov) napade Japonsko. Rušilni tajfun ponovno potopi večino ladij. Ostale zajamejo Japonci. (Vir Encyclopedia Britannica)


Zaradi teh dveh dogodkov so Japonci poimenovali tajfune "Kamikaze" - božji veter.


Od oktobra 1944 pa vse do konca vojne so japonski piloti z letali, polnimi eksploziva in goriva, potapljali ameriške vojne ladje. Imenovali so jih "Kamikaze".


20.10.1995 - Na ustanovnem občnem zboru so ustanovni čalni ustanovili športno društvo Kamikaze Železniki.